Ajuntament de Ferreries

Organització municipal

Dins l'Ajuntament de Ferreries cal distingir els òrgans decisoris i els òrgans complementaris.

Els òrgans de govern decisoris són:
 
 

  • la batlessa 
  • el Ple
  • la Comissió de Govern


Els òrgans complementaris són:

  • la Junta de Portaveus
  • la Comissió Informativa d'Urbanisme, Hisenda i Governació (de caràcter permanent)
  • la Comissió Informativa de Cultura,  Educació i Serveis Socials (de caràcter permanent)
  • la Comissió Especial de Comptes (de caràcter preceptiu)

 

Corporació local

 GRUP EEF
 

Nom i llinatges Àrees de gestió  Adreça electrònica
Joana Febrer Rotger Batlsessa
Àrea: 
Àrea: Governació
 batlia@ajferreries.org
  Àrea: Festes
Àrea: Serveis Socials i Cooperació
 
  Àrea: Educació
Àrea: Turisme
 
  Àrea: Hisenda
Àrea: Indústria i Comerç
 
  Àrea: Joventut i Infància
Àrea: Artesania, Fires i Mercats
 
  Àrea: Cultura   GRUP PSOE

Nom i llinatges Àrees de gestió Adreça electrònica
  Àrea: Medi Ambient
Àrea: Esports
 


      GRUP PP
 

Nom i llinatges  Adreça electrònica
   
   
   
 

 Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut