Poble
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
Promoció i dinamització  

 • Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior dels locals comercials
 • Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 d’octubre de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial
 • Convocatòria pública "Pla Millora Punt de Venda" 2019
 • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 28 de maig de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria de concedir ajudes destinades a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'eficiència energètica de l'estructura productiva de l'activitat industrial per a l'any 2019
 • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 28 de maig de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajudes destinades a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial per a l'any 2019
 • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 28 de maig de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajudes destinades a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial per a l'any 2019
 • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 20 de maig de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics destinats a fomentar l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives, de les microcooperatives i de les societats laborals L’article 129.2 de la Constitució espanyola preveu
 • Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 6 de maig de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears
 • Resolució de la conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme de 8 d'abril de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la implantació d'eines TIC i processos basats en TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les pimes i asals de les Illes Balears mitjançant l'instrument de bons tecnològics
 • Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 18.3.2019, relatiu a l'aprovació de les bases que regulen els ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l'edició en llengua catalana per a l'any 2019 (exp. 1305-2019-000001)
 • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 3 d'abril de 2019 per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics
 • Diàlegs a l'Era- Made in Menorca.
 • Resolució de la presidenta de l'AETIB, de 21 de desembre de 2018 per la qual s'estableixen les condicions per a la realització de contractes de patrocinis amb entitats privades i convenis de col·laboració amb entitats públiques per projectes considerats estratègics pel territori atès que generen repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l' Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, des de l'1 de gener de 2019 fins al 31 de maig de 2019

 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
El Poble
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut