Ajuntament de Ferreries
LOGO
LOGO INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA
La resolució d'alcaldia 2020/PRE/0000170 de 02/04/2020 ha aprovat el Calendari Fiscal 2020 i la modificació del període de pagament de l'IVTM 2020 i el 4t/2019 d'aigua i clavegueram fins el 30 de juny de 2020, en atenció a les dificultats que la situació excepcional de l'estat d'alarma generada pel COVID-19.
 

APROVAT EL CALENDARI FISCAL 2020 I LA MODIFICACIÓ IVTM 2020 i 4T/2019

LOGO INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA
La resolució d'alcaldia 2020/PRE/0000170 de 02/04/2020 ha aprovat el Calendari Fiscal 2020 i la modificació del període de pagament de l'IVTM 2020 i el 4t/2019 d'aigua i clavegueram fins el 30 de juny de 2020, en atenció a les dificultats que la situació excepcional de l'estat d'alarma generada pel COVID-19 pot comportar per als obligats tributaris a l'hora de complir certs tràmits i les obligacions tributàries i per garantir facilitar el pagament dels deutes tributaris.

També s'ha acordat ajornar els fraccionaments que s’havien de liquidar en aquest període fins al dia 30 d’abril de 2020.

Per realitzar el pagament del 4t/2019 i IVTM 2020 es pot emprar el mateix avís de pagament que heu rebut a casa.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Bonificació del 2% Les persones que tenguin domiciliats els rebuts d'IVTM, gaudiran d'una bonificació d'un 2%, sempre que els rebuts siguin abonats en el moment que es presentin a cobrament.

• Data límit recollida domiciliacions: 07/02/2020
• Domiciliats:16/03/2020
• Període voluntari de cobrança: del 24/02/2020 al 30/06/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS
TERMINI PER SOL·LICITAR PAGAR IBI D’UN COP à FINS EL 05/05/2020
1A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 05/05/2020
• Període voluntari de cobrança: del 20/05/2020 al 19/07/2020
• Domiciliats: 05/06/2020

2A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 05/07/2020
• Període voluntari de cobrança: del 20/07/2020 al 19/09/2020
• Domiciliats: 05/08/2020

3A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 05/09/2020
• Període voluntari de cobrança: del 20/09/2020 al 19/11/2020
• Domiciliats: 05/10/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
• Data límit recollida domiciliacions: 05/07/2020
• Període voluntari de cobrança: del 20/07/2020 al 19/09/2020
• Domiciliats: 05/08/2020

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES PADRÓ ANUAL
• Data límit recollida domiciliacions: 15/07/2020
• Període voluntari de cobrança: del 01/08/2020 al 30/09/2020
• Domiciliats: 05/08/2020

ARBITRIS: escombraries, cementiri, vedats i guals
• Data límit recollida domiciliacions: 31/07/2020
• Període voluntari de cobrança: del 20/08/2020 al 19/10/2020
• Domiciliats: 05/09/2020

TAXA PER SERVEI D’AIGUA I CLAVEGUERAM

4t trim/2019
• Data límit recollida domiciliacions: 31/01/2020
• Domiciliats: 13/03/2020
• Del 01/03/2020 al 30/06/2020

1r trim/2020
• Data límit recollida domiciliacions: 31/04/2020
• Domiciliats: 24/05/2020
• Del 15/05/2020 al 14/07/2020

2n trim/2020
• Data límit recollida domiciliacions: 17/07/2020
• Del 01/08/2020 al 30/09/2020
• Domiciliats: 24/08/2020

3r trim/2020
• Data límit recollida domiciliacions: 16/10/2020
• Del 01/11/2020 al 31/12/2020
• Domiciliats: 24/11/2020
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut