Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

TRÀMITS TELEMÀTICS

 

Per a realitzar tràmits telemàtics s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital i, si el tràmit requereix d'una signatura digital, del software corresponent.

Una vegada tinguem el certificat i el software per a la signatura digital, el procediment a seguir quan vulguem realitzar un tràmit online serà el següent:

Anem a Catàleg de tràmits i busquem el tràmit que ens interessa.


Si no hi ha el tràmit específic
que busquem, haurem d’anar a 
Instància genèrica i seleccionem tramitació online

Si hi ha el tràmit específic, a la part superior, trobarem l’opció de tramitació online. Si no tenim aquesta opció, haurem d’anar a  Instància genèrica i seleccionem tramitació online.


Quan iniciem la tramitació online, haurem de seleccionar el sistema d’identificació. Podrem elegir identificar-nos mitjançant un certificat o amb el Pin Carpeta.


A partir d'aquí seguirem les passes necessàries per completar el registre d’entrada telemàtic. Les fases més comuns que ens trobarem són:


1. Dades del sol·licitant/representant: en aquest apartat haurem d’indicar si actuem com sol·licitant o com a representant. Per exemple, si una entitat vol realitzar un tràmit, les dades de l’entitat hauran d’anar a l’apartat de sol·licitant i les dades de la persona que realitza la sol·licitud a l’apartat de representant.

2. Dades específiques: se’ns demanaran les dades específiques d’aquell tràmit concret.

3. Documentació: pujarem la documentació que correspongui. Seleccionem l’arxiu que vulguem adjuntar i posteriorment li donarem a Adjuntar. Realitzem aquest procés per a cada un dels documents.

4. Confirmació: ens assegurarem que tota la informació introduïda és correcta.

5. Signar: se’ns obrirà l’aplicació per signar i haurem de seleccionar el certificat que vulguem utilitzar. Pot trigar uns segons. En el cas de realitzar el tràmit mitjançant Google Chrome o Mozilla Firefox s'haurà de tenir instal·lada l'aplicació Autofirma.


Seguim els passos que ens surtin en pantalla i introduïm, si és el cas, la contrasenya del certificat. És possible que ens la demani més d’una vegada.


Podrem comprovar que s’ha signat correctament quan ens surti l’opció Enviar.

Per a més informació referent a la
signatura digital consulteu l'apartat de
Signatura digital.

Quan hem finalitzat el procés, tindrem la possibilitat de descarregar un justificant del registre que hem fet. Si no ens recordem de fer-ho, també podrem consultar el registre a través del tràmit Consulta del registre d’entrada i de sortida.


Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut