Ajuntament de Ferreries
Feim públic que mitjançant la Resolució d'Alcaldia núm. 116/2012, de dia 21/3/2012, s'han aprovat les bases del concurs de mèrits per a la convocatòria extraordinària per a la contractació temporal d'un/a auxiliar administratiu/va.

Les persones interessades poden recollir les bases de la convocatòria i l'imprès de sol·licitud a les oficines municipals o bé demanar-los per correu electrònic a l'adreça governacio@ajferreries.org.

El termini de presentació d'instàncies en el registre general de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, finalitza dia 30 de març a les 13 hores.

CONVOCATÒRIA CONCURS DE MÈRITS PER LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN AUXILIAR ADMINISTRATIU

Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut