Ajuntament de Ferreries
Per a general coneixement es fa pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria per a la contractació temporal en règim laboral d'un /a auxiliar administratiu/va, per cobrir el lloc de treball vacant ubicat a les oficines municipals, àrea econòmica, mentre duri el permís de maternitat, i en el seu cas, el temps en què estigui vacant amb reserva del lloc per a la titular, aprovat mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 134/2012, de data 3 d'abril de 2012.
Es fixa el proper dia 12 d'abril a les 9,30 hores a la sala d'actes de l'Ajuntament per realitzar la prova específica i eliminatòria de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell B2 exigit en la convocatòria.

CONVOCATÒRIA CONCURS DE MÈRITS PER LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut