Ajuntament de Ferreries
Imatge


En voluntària, de l’1 d’agost al 30 de setembre de 2015.

Domiciliacions, l’1 de setembre de 2015

En executiva, a partir de l’1 d’octubre de 2015 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 

AVÍS DE COBRAMENT AIGUA 2T/2015

Imatge


Un cop aprovat el padró tarifat de contribuents de la taxa per la prestació del servei de proveïment domiciliari d'aigua i clavegueram corresponents al SEGON trimestre de 2015, es fan públiques les dades en què podran satisfer els rebuts corresponents.

PERÍODES: En voluntària, de l’1 d’agost al 30 de setembre de 2015.

Domiciliacions, l’1 de setembre de 2015

En executiva, a partir de l’1 d’octubre de 2015 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Ferreries, 27 de juliol de 2015.
EL BATLE
Josep Carreres Coll
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut