Ajuntament de Ferreries
ANUNCI DE COBRAMENT DELS REBUTS D'ARBITRIS - 2010 (ESCOMBRERIES DOMÈSTIQUES, CEMENTERI, GUALS PERMANENTS I VEDATS DE CAÇA)

AVIS COBRAMENT DE REBUTS D'ARBITRIS

UN COP APROVAT EL PADRÓ DE CONTRIBUENTS I QUOTES PELS CONCEPTES DE RECOLLIDA DE FEMS CEMENTERI VEDATS DE CAÇA I GUALS PERMANENTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI D'ENGUANY, ES FAN PÚBLIQUES LES DADES EN QUÈ PODRAN SATISFER ELS REBUTS CORRESPONENTS: EN VOLUNTÀRIA, DEL 15 DE SETEMBRE AL 15 DE NOVEMBRE. EN EXECUTIVA, A PARTIR DEL 16 DE NOVEMBRE AMB EL CORRESPONENT RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT SOBRE L'IMPORT PRINCIPAL.
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut