Ajuntament de Ferreries
Feim públic que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ferreries, en sessió ordinària de dia 22.9.2011, va aprovar les bases per a la provisió interina del lloc de treball de jardiner, adscrit a la brigada municipal.
Les persones interessades poden recollir les bases de la convocatòria i l'imprès de sol·licitud a les oficines municipals o bé demanar-los per correu electrònic a l'adreça governacio@ajferreries.org.
El termini de presentació d'instàncies en el registre general de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1982, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, finalitza dia 31 d'octubre, inclòs, a les 13 hores.

CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ INTERINA LLOC DE TREBALL OPERARI BRIGADA -JARDINER-

Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut