Ajuntament de Ferreries
Feim públic que mitjançant la Resolució d'Alcaldia núm. 1/2012, de dia 2 de gener de 2012, s'han aprovat les bases per a la convocatòria del procediment selectiu per cobrir temporalment un lloc de feina de personal laboral, d'educador/a social de l'Ajuntament de Ferreries, a temps parcial i mentre es perllongui la situació de permís de maternitat de la titular.

Les persones interessades podran recollir les bases i l'imprès de sol·licitud en les oficines municipals o bé de la plana web municipal www. ajferreries.org

Les sol·licituds per participar en el concurs hauran de presentar-se en el Registre general d’aquest Ajuntament, o en la forma establerta en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de l'RJAPPAC, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, fins el dia 20 de gener de 2012, a les 13 hores.

CONVOCATÒRIA PER COBRIR TEMPORALMENT UN LLOC DE FEINA, EDUCADOR SOCIAL, A TEMPS PARCIAL

Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut