Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO
AMPA IES Biel Martí

AMPA IES Biel Martí

Les finalitats de la nostra associació són assistir els pares en relació amb l'educació dels fills; ajudar l'Institut en la funció pedagògica i col·laborar-hi perquè estigui dotat dels mitjans necessaris; promoure la participació dels pares; ajudar els pares a exercir el seu dret a intervenir en la gestió i control de l'escola; facilitar la representació i participació en el Consell Escolar i altres òrgans de l'Institut; canalitzar les iniciatives i suggeriments dels pares per a una major eficàcia i servei de l'Institut en col·laboració amb la direcció i l'equip docent; promoure la cultura, les activitats característiques de l'illa i la llengua catalana.


Tipus:
Educativa

President/a:
Carles Llopis

Activitats que s'ofereixen:
Principalment, activitats extraescolars per als alumnes (actualment suport a l'estudi i vòlei) i xerrades per a les famílies.

Període d'inscripcions:
Durant el període de matrícula del centre.

Preu:
20€ per curs i per familia

Horari:
Depèn de les activitats organitzades.

Persona de contacte:
Carles Llopis (ampa@iesbielmarti.cat)

Pàgina web:


Facebook:
https://www.facebook.com/AMPA-IES-Biel-Mart%C3%AD-213545605392560/?fref=ts

Twitter:


Instagram:


Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut