Poble
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
logo info tributària
S'ha aprovat el padró d'ESCOMBRARIES del 2020Període de cobrament ESCOMBRARIES, CEMENTIRI, ENTRADA DE VEHICLES I VEDATS DE CAÇA:

Del 20/08 al 19/10.
Domiciliacions 05/09
 

APROVACIÓ PADRÓ DE FEMS I PERÍODE DE COBRAMENT ARBRITIS

logo info tributària
AVÍS DE COBRAMENT

Un cop aprovat el padró de contribuents i quotes pels conceptes d'ESCOMBRARIES I TRACTAMENT, CEMENTIRI, ENTRADA DE VEHICLES i VEDATS DE CAÇA, corresponent al present exercici, es fan públiques les dades en què podran satisfer els rebuts corresponents.

PERÍODES:

En voluntària, del 20 d'agost al 19 d'octubre de 2020.

En executiva, a partir del 20 d'octubre de 2020 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.

Les domiciliacions es carregaran el 5 de setembre de 2020.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Ferreries, 18 de juliol de 2020.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
El Poble
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut