Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Gestions i serveis

Rebuts: Alta domiciliació bancària

Objecte del Tràmit: Domiciliar el pagament de rebuts municipals de padrons fiscals
Àmbit de responsabilitat: Recaptació
Qui ho pot demanar: Qualsevol subjecte passiu i els seus representants legals
Requisits a complir: Identificació i signatura

Advertiment: La domiciliació tindrà validesa dins l’exercici en curs si es lliura com a màxim 15 dies abans de l’inici del periode voluntari de pagament (Els padrons es preparen amb antel·lació). Les domiciliacions fora de termini seran vigents dins el període següent del tribut.

Documentació a presentar: Si es fa el tràmit online --> identificar els rebuts i adjuntar el número de compte corrent

Si es fa el tràmit presencialment --> omplir la instància i adjuntar còpia dels rebuts que es volen domiciliar.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre d'entrada General (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971373517
Per correu: C/ Sant Bartomeu, 55 - 07750 Ferreries
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: recaptacio@ajferreries.org
Altres: Entitats bancàries
Plana web: htt://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: - La domiciliació dels rebuts
- Adjuntar els rebuts que es vol domiciliar i identificar-los clarament (veure observacions)

Terminis de ciutadà: Lliurar com a màxim 15 dies abans de l’inici del periode voluntari
Terminis de l'administració: immediat
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Reglament de recaptació
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: 1. Consells per a gestionar els teus tributs municipals

Els tributs que es cobren per padró (IBI, IVTM, ARBRITIS, IAE, AIGUA) no són de notificació individual obligatòria, per això és important consultar el calendari fiscal i tenir correctament l’adreça fiscal.

El domicili fiscal és l’adreça on volem rebre la correspondència tributària. No s’ha de confondre amb l’adreça d’empadronament.

L’Ajuntament envia avisos de pagament al domicili fiscal, però la no recepció de l’avís no exclou del pagament del tribut ni dels recàrrecs pertinents. Per aquest motiu és important tenir les teves dades actualitzades.

La forma més senzilla de satisfer les obligacions fiscals és a través de la domiciliació bancària.

2. On puc trobar el codi d’Abonat?
El codi d’abonat el podeu trobar en els vostres avisos de pagament dins el text descriptiu dels vostres tributs.
El codi d’abonat té el següents formats: ARB-XXXX o XXXXXXX (X representa un número) i generalment acompanya el nom del tribut.

ECOMBRARIES I TRACTAMENT 2013 XXXXXXXX
VEDATS 2013 ARB-XXXX
CEMENTERI 2013 ARB-XXXX
ENTRADA VEHICLES 2013 ARB-XXXX

En els rebuts d’aigua trobereu el codi d’abonat baix el nom de REFERÈNCIA. Dins el text descriptiu del rebut després del l’indicació del trimestre trobereu el NÚMERO DE COMPTADOR.

3. Que és l’IBAN i el BIC?
El IBAN és el nou identificador de la teva compta bancària a partir de l’1 de febrer de 2014 i està fet per facilitar les transferències entre els paisos adherits al SEPA (membres UE i Altres). L’objectiu és avançar en la integració europea.

El teu número de compte passarà a tenir la següent format

ABANS: XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX
ARA: ESYY XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX (ES --> Codi de país YY-->dígit de control.)

El BIC és l’identificador del banc que necessitaràs per operacions internacionals.

 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut