Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Gestions i serveis

Rebuts: Canvi de titularitat dels rebuts

Objecte del Tràmit: Canvi de titularitat dels rebuts
Àmbit de responsabilitat: Recaptació municipal
Qui ho pot demanar: La persona propietària del bé immoble fins a la data de la transmissió, la nova persona propietària o la que les representi degudament autoritzada.

Requisits a complir: 1.- El motiu del canvi de titularitat han de ser:
a) Canvi de titularitat de la propietat (compra-venda, sucessió, donació...)
b) Canvi de titularitat a favor d'un copropietari
2.- S'han d'identificar tots els rebuts que es vol canviar de nom.

Documentació a presentar: - escritura (o rebut d'ibi si ja està canviat)
- NIF de l'antic propietari
- NIF del Nou propietari i domicili Fiscal
- Domiciliació bancària del rebut d'IBI. En els canvis de titularitat les domiciliacions d'IBI s'anul·len.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre General d'Entrada (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971373517
Per correu: C/ Sant Bartomeu 55 - 07750 Ferreries
Per FAX (només informació): 971154066
Correu electrònic: recaptacio@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: - El canvi de titularitat del rebuts.
- En determinats rebuts, com el d'aigua, s'ha d'indicar a partir de quan s'ha de baratar la titularitat.
- El ciutadà ha de tenir en compte els padrons aprovats i el calendari fiscal a efectes de canvi de titularitat.

Terminis de ciutadà: Un cop feta la transmissió de titularitat
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Reglament de Recaptació

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Cal tenir en compte que els canvis de titularitat de l'IBI es reflexen l'any venidor.

En la majoria de tributs (IBI, IVTM per exemple) l'obligat al pagament és la persona propietària del bé immoble el dia 1 de gener, encara que s'hagi produït una transmissió posterior.

 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut