Ajuntament de Ferreries

Gestions i serveis

Sol·licitud de pròrroga d'obra

Objecte del Tràmit: sol.licitar una pròrroga d'obres
Àmbit de responsabilitat: departament d'urbanisme
Qui ho pot demanar: - La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada

Requisits a complir: Per poder sol·licitar una pròrroga la llicència no pot estar caducada.


Documentació a presentar: - Sol·licitud de la llicència degudament emplenada i signada
- REA empresa constructora
- Fotografies d'on s'han de realitzar obres
- Pressupost contractista
- Plànol de situació indicant polígon i parcel·la en cas de rústic


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre General de l'Ajuntament (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971155257
Per correu: c. Sant Bartomeu, núm. 55
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: urbanisme@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: Presentació de la sol·licitud de pròrroga d'obra en el Registre General

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: tindran com a tarifes mínimes i màximes el 50% de la taxa de la llicència urbanística
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
- Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl
- Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries
- Ordenança municipal reguladora de Taxes per llicències urbanístiques

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut