Ajuntament de Ferreries

Gestions i serveis

Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació d'edificis

Objecte del Tràmit: Sol·licititar una llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions
Àmbit de responsabilitat: departament d'urbanisme
Qui ho pot demanar: Els promotors d'una obra amb llicència concedida

Requisits a complir: Obres finalitzades segons una llicència concedida, que comptin amb el certificat de final d'obres de la direcció tècnica, que necessitin tramitar una llicència de primera utilització
Documentació a presentar: -Sol·licitud de primera ocupació
-Certificat de final d'obres (original)
-Pressupost d'execució material o justificat signat pel tècnic director
-Plànols finals de l'edificació, en cas de modificació del projecte aprovat
-Model d'alta cadastral 902 o còpia segellada pel CadastreOn es pot realitzar el tràmit: Presencial: En el registre general de l'Ajuntament (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971155257
Per correu: c. Sant Bartomeu, núm. 55
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: urbanisme@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http//www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: Tràmit d'una llicència de primera utilització:
1. Presentació de la documentació al Registre General

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: fins a 200 m2 de superficie habitable 60,10 €; més de 200 m2 120,20 @
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
- Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl
- Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries
- Ordenança municipal reguladora de Taxes per llicències urbanístiques

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut