Ajuntament de Ferreries

Gestions i serveis

Sol·licitud de llicència de segregació/agregació i parcel·lació de terrenys

Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència de parcel·lació o segregació/agregació de terrenys

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Els propietaris dels terrenys

Requisits a complir:
Documentació a presentar: -Sol·licitud de parcel·lació o segregació
-Nota informativa simple, expedida pel Registrador de la Propietat, sobre la titularitat, característiques, superfície, càrregues i gravàmens de la finca, fent-hi constar si procedeix de segregació.
-Memòria amb descripció de la finca actual i les finques resultants.
-Plànol acotat a escala 1:500, amb indicació de la parcel·lació actual.
-Plànol acotat a escala 1:500, amb indicació de la proposta de parcel·lació o segregació, amb indicació de la superficie de les finques resultants.


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: En el registre general de l'Ajuntament (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971155257
Per correu: c. Sant Bartomeu, núm. 55
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: urbanisme@ajferreires.org
Altres:
Plana web: http//www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: Tràmit d'una llicència de parcel·lació o segregació:
1. Presentació de la documentació al Registre General

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
- Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl
- Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries
- Ordenança reguladora taxa llicències urbanístiques

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut