Ajuntament de Ferreries

Gestions i serveis

Sol·licitud d'inici i exercici activitat permanent menor

Objecte del Tràmit: Inici i exercici d'activitat per a una activitat permanent menor

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les persones físiques o jurídiques que vulguin exercir una activitat permanent menor, d'acord a la llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.


Requisits a complir:
Documentació a presentar: - Instància de comunicació d’inici i exercici d’activitat permanent menor, correctament omplerta.
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona declarant.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació per a la realització dels tràmits administratius, si escau.
- Certificat de solidesa estructural, subscrit per tècnic o tècnica competent, o final d’obra de construcció de l’edifici, si aquest té menys de 10 anys, o llicència de primera utilització.
- Declaració responsable del tècnic o tècnica, en cas que la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent.


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre General de l'Ajuntament de Ferreries (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971155257
Per correu: C/Sant Bartomeu, 55 - 07750 Ferreries
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: urbanisme@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.


Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut