Ajuntament de Ferreries

Gestions i serveis

Sol·licitud Activitat infrastructures comunes (sense obres)

Objecte del Tràmit: Sol·licitar un permís d’instal·lació o una comunicació d’inici d’infrastructures comunes, sense haver de realitzar obres

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les persones físiques o jurídiques que vulguin iniciar una activitat d’infrastructures comunes, sense haver de realitzar obres, d'acord a la 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.


Requisits a complir:
Documentació a presentar: *SOL·LICITUD DE PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ:
- Sol·licitud de permís d’instal·lació d’infrastructures comunes sense obres, correctament omplerta.
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació.
- 2 exemplars del projecte d’activitat, subscrit per tècnic o tècnica competent, redactat segons el títol I i II de l’annex II de la Llei 7/2013, que inclogui la fitxa resum.
- Declaració responsable del tècnic, en cas que la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent.
* COMUNICACIÓ D’INICI I EXERCICI D’INFRASTRUCTURES COMUNES:
- Instància de comunicació d’inici i exercici d’infrastructures comunes, correctament omplerta.
- Declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat.
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona declarant.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/92) per a la realització dels tràmits administratius, si escau.
- Certificat del tècnic director o de la tècnica directora d’instal·lació, d’acord amb els models oficials.
- Certificat de solidesa estructural, subscrit per tècnic o tècnica competent, o final d’obra de construcció de l’edifici, si aquest té menys de 10 anys, o llicència de primera utilització.
- Declaració responsable del tècnic, en cas que la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: oficines Ajuntament de Ferreries (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971155257
Per correu: c. Sant Bartomeu, 55 - 07750 Ferreries
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: urbanisme@ajferreries.org
Altres:
Plana web:
Gestió que ha de fer el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut