Ajuntament de Ferreries

Gestions i serveis

Comunicació prèvia d'inici d'obres

Objecte del Tràmit: Realitzar una comunicació prèvia d'inici d'obres

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’obra
Requisits a complir:
Documentació a presentar: Document de comunicació prèvia d'inici d'obres degudament emplenat i signat
- Fotografies d'on s'han de realitzar obres
- Pressupost contractista
- Plànol de situació


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: c. Sant Bartomeu, núm. 55 (Només persones físiques)
Per telèfon (només informació): 971155257 - 971373003
Per correu: urbanisme@ajferreries.org
Per FAX (només informació): 971155015
Correu electrònic: urbanisme@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: Presentació de la comunicació en el Registre General de l'Ajuntament

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl
- Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries
- Ordenança municipal reguladora de Taxes per llicències urbanístiques

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut