Ajuntament de Ferreries

Urbanisme i ordenació del territori


 
Sol·licitud de llicència d'obra menor
sol·licitud de llicència d'obra major
Sol·licitud de pròrroga d'obra
Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació d'edificis
Sol·licitud de llicència de segregació/agregació i parcel·lació de terrenys
Sol·licitud certificació i/o informació urbanística
Sol·licitud d'inici i activitat permanent innòcua
Sol·licitud d'inici i exercici activitat permanent menor
Sol·licitud d'inici i exercici activitat permanent major
Sol·licitud Activitat infrastructures comunes (sense obres)
Sol·licitud autorització activitat no permanent
Sol·licitud autorització activitat ambulant
Sol·licitud autorització activitat itinerant
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES
Sol·licitud certificació i/o informació urbanística
Sol·licitud de llicència d'obra major
Sol·licitud de pròrroga d'obra
Sol·licitud de llicència de segregació/agregació i parcel·lació de terrenys
Sol·licitud ocupació via pública-rètols-tendals-sortida cotxes
Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació d'edificis
Sol·licitud de devolució de fiances per gestió de residus d'obra
Sol·licitud de transmissió o canvi titular d'activitat
Sol·licitud d'inici i activitat permanent innòcua
Sol·licitud d'inici i exercici activitat permanent menor
Sol·licitud d'inici i exercici activitat permanent major
Ús de local i/o instal·lacions municipals - Cessió de material
Sol·licitud de targeta d'armes
Sol·licitud de llicència administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut