Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Illes Sostenibles

 
PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE FERRERIES PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE FERRERIES

L’objectiu d’aquesta actuació és substituir la xarxa afectada, per una nova xarxa de fosa dúctil i polietilé d'alta densitat PN-10, que discorri sota les voreres, amb la finalitat de donar més capacitat a la xarxa i que permeti la instal·lació de sistemes contra incendis, atès que actualment en diversos carrers de Ferreries la xarxa d'aigua potable discorre per sota de l'aglomerat asfàltic, el material de la mateixa és de fibrociment i ja ha passat la seva vida útil, fets que provoquen continues avaries degudes principalment pel trànsit rodat de vehicles.
 
ADQUISICIÓ DE LA ZONA RÚSTICA DE LA MARINA DE S'ERMITA ADQUISICIÓ DE LA ZONA RÚSTICA DE LA MARINA DE S'ERMITA

La parcel·la rústica sa Marina de s'Ermita està ubicada ben a la vora del nucli urbà de Ferreries i la seva adquisició ha estat de fa temps una reivindicació històrica del poble. Es tracta d'un espai, emblemàtic, d'alt valor paisatgístic i ambiental, amb una rica biodiversitat que li dona un important valor afegit i que a partir de fitxes didàctiques ha estat estudiat per diferents etapes educatives dels nostres centres escolars i altres pobles de l'illa. L'alzina que hi ha al seu interior està catalogada amb un alt nivell de protecció i presenta un elevat grau de conservació.

L’adquisició de la zona rústica anomenada Sa Marina de s’Ermita és una antiga reivindicació ciutadana pel seu interès mediambiental i paisatgístic, així com també pel seu interès històric i religiós, ja que al seu cim s’hi troba l’única Ermita del poble que des de sempre ha comptat amb la devoció dels ferreriencs i ferrerienques.
 
 
 
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut