Ajuntament de Ferreries
LOGO CALENDARI FISCAL Calendari fiscal PREVIST de pagament de tributs del 2018.
 

CALENDARI FISCAL 2018

LOGO CALENDARI FISCAL
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Bonificació del 2%: Les persones que tenguin domiciliats els rebuts d'IVTM, gaudiran d'una bonificació d'un 2%, sempre que els rebuts siguin abonats en el moment que es presentin a cobrament.

• Data límit recollida domiciliacions: 03/02/2018
• Període voluntari de cobrança: del 26/02/2018 al 25/04/2018
• Domiciliats: 15/03/2018

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

TERMINI PER SOL·LICITAR PAGAR IBI D’UN COP: FINS EL 31/03/2018

1A FRACCIÓ I PAGAMENT ÚNIC
• Data límit recollida domiciliacions: 31/03/2018
• Període voluntari de cobrança: del 16/04/2018 al 15/06/2018
• Domiciliats: 09/05/2018

2A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 31/05/2018
• Període voluntari de cobrança: del 16/06/2018 al 15/08/2018
• Domiciliats: 09/07/2018

3A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 31/07/2018
• Període voluntari de cobrança: del 16/08/2018 al 15/10/2018
• Domiciliats: 09/09/2018

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
• Data límit recollida domiciliacions: 31/05/2018
• Període voluntari de cobrança: del 16/06/2018 al 15/08/2018
• Domiciliats: 09/07/2018

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES PADRÓ ANUAL
• Data límit recollida domiciliacions: 30/06/2018
• Període voluntari de cobrança: del 01/08/2018 al 30/09/2018
• Domiciliats: 09/08/2017

ARBITRIS: escombraries, cementiri, vedats i guals
• Data límit recollida domiciliacions: 30/06/2018
• Període voluntari de cobrança: del 16/07/2018 al 15/09/2018
• Domiciliats: 09/08/2018

TAXA PER SERVEI D’AIGUA I CLAVEGUERAM

4t trim/2017
• Data límit recollida domiciliacions: 31/01/2018
• Del 16/02/2018 al 15/04/2018
• Domiciliats: 26/02/2018

1r trim/2018
• Data límit recollida domiciliacions: 16/04/2018
• Del 01/05/2018 al 30/06/2018
• Domiciliats: 24/05/2018

2n trim/2018
• Data límit recollida domiciliacions: 16/07/2018
• Del 01/08/2018 al 30/09/2018
• Domiciliats: 24/08/2018

3r trim/2018
• Data límit recollida domiciliacions: 16/10/2018
• Del 01/11/2018 al 31/12/2018
• Domiciliats: 24/11/2018
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut