Ajuntament de Ferreries
LOGO
LOGO CALENDARI FISCAL Calendari fiscal PREVIST de pagament de tributs del 2021.
 

CALENDARI FISCAL 2021

LOGO CALENDARI FISCAL
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Bonificació del 2%: Les persones que tenguin domiciliats els rebuts d'IVTM, gaudiran d'una bonificació d'un 2%, sempre que els rebuts siguin abonats en el moment que es presentin a cobrament.

• Data límit recollida domiciliacions: 05/02/2021
• Període voluntari de cobrança: del 22/02/2021 al 21/05/2021
• Domiciliats: 22/03/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

TERMINI PER SOL·LICITAR PAGAR IBI D’UN COP: FINS EL 31/03/2021

1A FRACCIÓ I PAGAMENT ÚNIC
• Data límit recollida domiciliacions: 31/03/2021
• Període voluntari de cobrança: del 15/04/2021 al 30/06/2021
• Domiciliats: 17/05/2021

2A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 15/06/2021
• Període voluntari de cobrança: del 01/07/2021 al 15/09/2021
• Domiciliats: 08/08/2021

3A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 03/09/2021
• Període voluntari de cobrança: del 16/09/2021 al 30/11/2021
• Domiciliats: 24/10/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
• Data límit recollida domiciliacions: 15/06/2021
• Període voluntari de cobrança: del 01/07/2021 al 15/09/2021
• Domiciliats: 08/08/2021

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES PADRÓ ANUAL
• Data límit recollida domiciliacions: 15/07/2021
• Període voluntari de cobrança: del 01/08/2021 al 15/10/2021
• Domiciliats: 15/09/2021

ARBITRIS: escombraries, cementiri, vedats i guals
• Data límit recollida domiciliacions: 15/07/2021
• Període voluntari de cobrança: del 01/08/2021 al 15/10/2021
• Domiciliats: 15/09/2021

TAXA PER SERVEI D’AIGUA I CLAVEGUERAM

4t trim/2020
• Data límit recollida domiciliacions: 01/02/2021
• Del 22/02/2021 al 21/04/2021
• Domiciliats: 08/03/2021

1r trim/2021
• Data límit recollida domiciliacions: 19/04/2021
• Del 01/05/2021 al 30/06/2021
• Domiciliats: 24/05/2021

2n trim/2021
• Data límit recollida domiciliacions: 19/07/2021
• Del 01/08/2021 al 30/09/2021
• Domiciliats: 24/08/2021

3r trim/2021
• Data límit recollida domiciliacions: 19/10/2021
• Del 01/11/2021 al 31/12/2021
• Domiciliats: 24/11/2021
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut