Agenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO
LOGO CALENDARI FISCAL Calendari fiscal PREVIST de pagament de tributs del 2016.
 

CALENDARI FISCAL 2017

LOGO CALENDARI FISCAL
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Bonificació del 2%: Les persones que tenguin domiciliats els rebuts d'IVTM, gaudiran d'una bonificació d'un 2%, sempre que els rebuts siguin abonats en el moment que es presentin a cobrament.

• Data límit recollida domiciliacions: 03/02/2017
• Període voluntari de cobrança: del 20/02/2017 al 19/04/2017
• Domiciliats: 13/03/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

TERMINI PER SOL·LICITAR PAGAR IBI D’UN COP: DE L' 1/03/2017 AL 31/03/2017

1A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 31/03/2017
• Període voluntari de cobrança: del 15/04/2017 al 14/06/2017
• Domiciliats: 08/05/2017

2A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 31/05/2017
• Període voluntari de cobrança: del 15/06/2017 al 14/08/2017
• Domiciliats: 08/07/2017

3A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 31/07/2017
• Període voluntari de cobrança: del 15/08/2017 al 14/10/2017
• Domiciliats: 08/09/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
• Data límit recollida domiciliacions: 31/05/2017
• Període voluntari de cobrança: del 15/06/2017 al 14/08/2017
• Domiciliats: 08/07/2017

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES PADRÓ ANUAL
• Data límit recollida domiciliacions: 30/06/2017
• Període voluntari de cobrança: del 15/07/2017 al 14/09/2017
• Domiciliats: 08/08/2017

ARBITRIS: escombraries, cementiri, vedats i guals
• Data límit recollida domiciliacions: 30/06/2017
• Període voluntari de cobrança: del 15/07/2017 al 14/09/2017
• Domiciliats: 08/08/2017

TAXA PER SERVEI D’AIGUA I CLAVEGUERAM

4t trim/2016
• Data límit recollida domiciliacions: 16/01/2017
• Del 01/02/2017 al 31/03/2017
• Domiciliats: 22/02/2017

1r trim/2017
• Data límit recollida domiciliacions: 18/04/2017
• Del 01/05/2017 al 30/06/2017
• Domiciliats: 25/05/2017

2n trim/2017
• Data límit recollida domiciliacions: 17/07/2017
• Del 01/08/2017 al 30/09/2017
• Domiciliats: 25/08/2017

3r trim/2017
• Data límit recollida domiciliacions: 16/10/2017
• Del 01/11/2017 al 31/12/2017
• Domiciliats: 25/11/2017
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Certificat de resident
Carpeta Ciutadana
Perfil de Contractant
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Medi Ambient
Web Turisme Menorca
Agenda
Centre de Salut