Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO
Publicació del Ban Municipal sobre l’aprovació de mesures d’excepcionalitat i emergència derivada de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19

BAN MUNICIPAL SOBRE EL COVID-19

Publicació del Ban Municipal sobre l’aprovació de mesures d’excepcionalitat i emergència derivada de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19

La declaració de l’estat d’alarma per part del Govern central, mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, que complementa les mesures adoptades els darrers dies, deixa palesa la situació d’excepcionalitat i emergència provocada per aquest virus, que necessàriament implica l’adopció de mesures per protegir la salut i seguretat de tota la ciutadania.

L’Ajuntament, ha de contribuir a adoptar les mesures que, en l’àmbit de les seves competències, contribueixen a protegir la ciutadania, els treballadors i treballadores municipals, així com també ha de garantir la prestació dels serveis essencials per a la població.

Són serveis essencials aquells que siguin necessaris per al manteniment de les funcions socials bàsiques, la salut, la seguretat, el benestar social i l’eficaç funcionament de les administracions públiques.

Per tot l’anterior s’han adoptat mesures oportunes mitjançant la Resolució d’Alcaldia núm. 131/2020 de 16/03/2020, i que es publiquen en el BAN MUNICIPAL adjunt, que podeu descarregar.
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut