Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO
Imatge En data de 25/03/2020 es va aprovar el Decret d’Alcaldia núm. 148/2020, amb l’adopció de noves mesures organitzatives relatives a la gestió municipal de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
 

Nou Decret Alcaldia, amb adopció de noves mesures organitzatives relatives a l’Estat Alarma COVID-19

Imatge En data de 25/03/2020 es va aprovar el Decret d’Alcaldia núm. 148/2020, amb l’adopció de noves mesures organitzatives relatives a la gestió municipal de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

1. S’ha ampliat l’horari d’atenció telefònica al públic, a més d’atendre en horari de matí (de 09:00 a 14:00 h) també s’atendrà en horari de capvespre (de 14:00 a 19:00).

• El telefon d’atenció al públic és el mateix 971.37.30.03.

2. Informar que no es cobraran les quotes de l’escoleta infantil de 0-3 anys de Ferreries, mentre duri la situació d’estat d’alarma, i els infants no puguin retornar a les aules, tot conforme el Decret 131/2020 de 16.03.2020, pel qual es suspenen els terminis pel pagament de tributs, taxes i preus públics i el Decret 147/2020 de 24.03.2020, pel qual es suspèn el contracte de gestió de l’escoleta infantil.

3. Recordar les instruccions del Ministeri de Sanitat per la gestió dels residus (SND/271/2020 de 19.03.2020, BOE 22.03.2020):

• En llars amb COVID-19 diagnosticat:
Els residus del pacient, inclusivament el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en una poal de fems a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense fer cap separació per al reciclatge. La bossa de plàstic (bossa 1) s'ha de tancar adequadament i s’ha d’introduir en una segona bossa de fems (bossa 2), a la banda de la sortida de l'habitació, on, a més, es dipositaran els guants i la mascareta utilitzats pel cuidador, i es tancarà adequadament abans de sortir de l'habitació. La bossa 2, amb els residus anteriors, s'ha de depositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa de fems (bossa 3), corresponent al poal de fracció resta. La bossa 3 també s’haurà de tancar adequadament. Immediatament després que es realitzi una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys durant 40-60 segons, la bossa 3 s’haurà de depositar exclusivament al contenidor de fracció resta 1 (o en qualsevol altre sistema de recollida de fracció establerta per l'entitat local); i es prohibeix totalment depositar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o deixar-la a l'entorn.

• A les llars sense positius per COVID-19:
En el cas de les llars sense positius ni en quarantena la separació dels residus es realitzarà com fins a dia d’avui s’ha acostumat a fer habitualment. Per tal de reduir al màxim, però, la fracció resta (o fracció seca, on sigui aplicable) que arriba a les plantes de tractament (la planta de Milà per al cas de Menorca), convé recordar als ciutadans la importància d’optimitzar la recollida separada de les diferents fraccions (paper/cartó, vidre, envasos, orgànica, etc, si escau), i depositar en els contenidors únicament els residus corresponents a aquestes fraccions. Finalment, es recorda als ciutadans que els guants de làtex o nitril empleats per fer la compra o altres usos no són envasos, i, per tant, no han de depositar-se en el contenidor d'envasos lleugers (groc).


Des de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Ferreries demanam la implicació de tota la població, perquè la responsabilitat individual de cadascú a l’hora de seguir les recomanacions de les autoritats competents és imprescindible per protegir la salut de tothom.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut