Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO
Imatge Des de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Ferreries portam quasi tres setmanes d’intens treball per organitzar el dia a dia de la nostra administració, als efectes de resituar-nos a les noves circumstàncies derivades de la crisi provocada per la COVID-19, i garantir poder arribar a les persones que més ho necessiten. 

Només l’adaptació del funcionament administratiu intern ens va costar boni bé una setmana i mitja. Alhora intentàvem a marxes forçades atendre amb la major celeritat possible les necessitats bàsiques de les persones que més ho necessitaven i al col·lectius de més risc de contagi pel coronavirus COVID-19. 

A partir de la segona setmana, hem intentat introduir noves mesures socials i econòmiques per intentar contenir al màxim els efectes negatius sobre els veïns de la nostra població. 

La ràpida reacció ens ha permès reflexionar de com hauríem de reaccionar davant aquesta situació de crisi, si en volem sortir reforçats. 

Només l’adaptació del funcionament administratiu intern ens va costar boni bé una setmana i mitja. Alhora intentàvem a marxes forçades atendre amb la major celeritat possible les necessitats bàsiques de les persones que més ho necessitaven i al col·lectius de més risc de contagi pel coronavirus COVID-19. 

A partir de la segona setmana, hem intentat introduir noves mesures socials i econòmiques per intentar contenir al màxim els efectes negatius sobre els veïns de la nostra població. 

La ràpida reacció ens ha permès reflexionar de com hauríem de reaccionar davant aquesta situació de crisi, si en volem sortir reforçats. 
 

Feim Xarxa per arribar a les persones... també per arribar als infants…

Imatge Des de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Ferreries portam quasi tres setmanes d’intens treball per organitzar el dia a dia de la nostra administració, als efectes de resituar-nos a les noves circumstàncies derivades de la crisi provocada per la COVID-19, i garantir poder arribar a les persones que més ho necessiten. 

Només l’adaptació del funcionament administratiu intern ens va costar boni bé una setmana i mitja. Alhora intentàvem a marxes forçades atendre amb la major celeritat possible les necessitats bàsiques de les persones que més ho necessitaven i al col·lectius de més risc de contagi pel coronavirus COVID-19. 

A partir de la segona setmana, hem intentat introduir noves mesures socials i econòmiques per intentar contenir al màxim els efectes negatius sobre els veïns de la nostra població. 

La ràpida reacció ens ha permès reflexionar de com hauríem de reaccionar davant aquesta situació de crisi, si en volem sortir reforçats. 

Les conclusions bàsicament són: 

1. Acompanyar de forma gradual les mesures a les circumstàncies de cada moment i segons les necessitats que vagin sorgint, en la mesura que vagin passant les setmanes de confinament i segons els impactes que vagin provocant. 

2. Reclamar autonomia d’acció i a la vegada, coordinació amb altres administracions competents per brindar solucions eficients i eficaces, des de la transversalitat i agrupant sinergies.
 
3. Reclamar mesures econòmiques eficients i eficaces de contenció a l’Estat, perquè les economies dels diferents ens territorials en resultin el menys agreujades possible, i poder garantir la seva sostenibilitat a mig i llarg termini. 

4. Actuar amb sentit positiu, anant tots a la una, perquè només així en podrem sortir reforçats com a poble i com a persones. 

5. L’acció positiva també és admetre que potser fins ara ens hem estat equivocant en la manera de fer les coses. I hem de ser valents, avaluar-ho, i si cal, posar-hi remei. 

En tot aquest context, també hi hem vist llums d’esperança per a l’optimisme. Pel camí diari hem trobat moltes mostres d’empatia i solidaritat, i entenem que aquest és el camí a seguir. 

El confinament ens ha permès obrir els ulls i veure els defectes de la nostra organització personal, com a organitzacions, empreses i administracions. I a nivell emocional açò ha estat una espurna d’esperança. Hem pogut veure com els professionals del sector públic (sanitaris, assistencials, educatius, logístics, ...) s’han esforçat sobremanera per atendre les necessitats bàsiques i essencials de les persones. 
Un exemple clar el tenim en els centres educatius. La primera setmana de confinament han hagut de fer meravelles per no paralitzar el creixement maduratiu dels nostres infants, atesos els dèficits d’infrastructures per garantir l’atenció des de la distància. La primera setmana s’ha abordat des de la improvització i la necessitat urgent de donar respostes als infants i a les famílies. Però poc a poc, l’anàlisi de la situació, l’avaluació i la coordinació, han donat lloc en temps rècord, a la implementació de noves dinàmiques i més atenció a la diversitat educativa. 

D’altra banda, el confinament a més ens ha brindat l’oportunitat d’estar més atents a les necessitats dels nostres infants, refrescar-los valors que teníem oblidats de forma inconscient o que la manca de temps no ens permetia brindar-los i dels quals fins ara majoritàriament deixàvem com a responsabilitat dels centres educatius. 

Tot açò, també és una oportunitat per reflexionar i per repensar com volem educar els nostres infants i qui en té la responsabilitat o corresponsabilitat. I de quina forma més eficient i eficaç es pot introduir l’educació en la diversitat als centres educatius. 

En el context educatiu, el confinament ha complicat l’acompanyament maduratiu dels infants que per la seva vitalitat necessiten exterioritzar i canalitzar la seva energia en forma d’activitat física i de relació amb els amics i persones estimades. 

Per tant, el gran repte educatiu serà programar de forma planificada el retorn a les aules, de manera que no trastoqui sobremanera els nous bons hàbits i valors que s’hauran adquirit durant el període de confinament i donar espais educatius i saludables per a l’esbarjo i la relació amb els companys i amics. 

Equip de Govern Ajuntament de Ferreries
Ferreries, 9 d’abril de 2020 

 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut