Ajuntament de Ferreries
LOGO
LOGO INFO TRIBUTARIA




4T/2020: DEL 22/02 AL 21/04

4T/2020: DOM. BANC 8/03


IVTM 2021: DEL 22/02 AL 21/05

IVTM 2021: DOM. BANC 22/03
 

APROVACIÓ IVTM 2021 I AIGUA 4T/2020

LOGO INFO TRIBUTARIA







AVÍS DE COBRAMENT IVTM 2021
Un cop aprovat el padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica corresponent a l'exercici 2021, es fan públiques les dades en què podran satisfer els rebuts corresponents.

PERÍODES: En voluntària, del 22 de febrer al 21 de maig de 2021.

Domiciliacions, el 22 de març de 2021

En executiva, a partir del 22 de maig de 2021 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.


AVÍS DE COBRAMENT 4T/2020
Un cop aprovat el padró de la taxa per a la prestació del servei de proveïment
domiciliari d’aigua i clavegueram del 4T/2020, es fan públiques les dades en què podran satisfer els rebuts corresponents.


PERÍODES: En voluntària, del 22 de febrer al 21 d'abril de 2021.

Domiciliacions, el 8 de març de 2021

En executiva, a partir del 22 d'abril de 2021 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

La Batlessa
Joana Febrer Rotger
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut