Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO
Ja podeu presentar la vostra sol·licitud per la Renda Social, una prestació econòmica que durant el 2016 anirà adreçada a famílies sense ingressos amb menors a càrrec.
 

Renda Social Garantida

Ja podeu presentar la vostra sol·licitud per la Renda Social, una prestació econòmica que durant el 2016 anirà adreçada a famílies sense ingressos amb menors a càrrec.

Els impresos de sol·licitud per accedir a la prestació es poden descarregar en format PDF des del web rendasocial.caib.es, on també hi ha informació bàsica, exemples, explicació dels procediments i calendari de la renda social. Una vegada emplenats els impresos, s’han de lliurar als registres de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (seu de la Conselleria; Direcció General de Dependència; centres bases d’Inca, Manacor, Menorca i Eivissa), o a qualsevol dels registres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels Consells Insulars i de les entitats locals adherides al registre (al web rendasocial.caib.es es pot consultar el llistat d’ajuntaments on es pot registrar la sol·licitud).

Fina Santiago, que ha estat acompanyada pel director general de Planificació i Serveis Socials, Andreu Horrach, ha explicat que a partir del dia 16 maig es començaran a tramitar totes les sol·licituds que s’hagin registrat i que es podria començar a cobrar la primera nòmina de la prestació a finals del mes de juny.

Per gestionar aquesta nova prestació econòmica s’ha contractat un equip de 8 treballadors, dissenyat una aplicació informàtica específica i s’ha establit un acord d’interoperabilitat entre la Conselleria de Serveis Socials i els serveis del Registre General, l’Administració d’Hisenda, la Seguretat Social, els padrons municipals, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Per altra banda, s’ha informat al col·lectiu de treballadors socials i personal dels serveis socials comunitaris (ajuntaments) i dels diferents registres.
 
Santiago ha informat també que al llarg d’aquesta setmana estarà operatiu un telèfon d’atenció de la Renda Social, per orientar els usuaris a l’hora de tramitar les sol·licituds, i que es posarà en marxa una campanya informativa adreçada al col·lectiu beneficiari de la prestació, que durant l’any 2016, en la seva primera fase d’implantació, seran les famílies sense ingressos amb menors a càrrec.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut